Bateaguas Lavadora OTSEIN CANDY 41021913

  • Bateaguas Lavadora

  • CANDY OTSEIN HOOVER

  • 180×52/38 mm.

41021913

Este producto será recogido por el transportista el 25 junio, 2024
Haz tu compra para recibir este producto con envió urgente el 26 junio, 2024
Stock:

Solo quedan 2 en stock

6,75  IVA INCLUIDO

Solo quedan 2 en stock

Bateaguas Lavadora

CANDY OTSEIN HOOVER

180×52/38 mm.

41021913

 

SKU: 2121410019 Categoría: Etiquetas: ,
GO1280DX-37SGSH128DH301
GO108201EVO 1493DW-S
CSW485DSGV158LCS1KIRA
CBWM814DSGO148
GS1282D3SXQG80YM12W
GC1292D2SGC 1091D3-01
GS1392D31SGV1410D247
EVO 1683DW/1-84GO 1682-80
EVO1483D2VEVO 1282D-37
GO W496D-AUSEVO 12103DW-S
XQG80120DEVO 12103DW-37
CWB 714-80SGO148DFSKIRAN
GV1311THCS1EGYGC1291D33S
GO 128-86SGO 108DF-16S
GO 148/2-86SCS1281D301
GO W485D-01SHCSW386DS
DX90B12SIAGSV148D3QS
GSF1510LWHC01EVO 1682D/1-S
CWF100CDGC1292D2S3S
GVSW45385DWCSGV139D3101
GO 1280D-01CWB 814D/L-80S
EVO14104L180GV15102D147
GO1482DXQG80XF12S
GSV128T31SCS1382D3S
GV139D33SGVW485DS47
GC14101D247EVO 1283DW-01
GVW485TCSGO W496D-01S
GC1081D11SGO 1282-80
GVW45385TC107XQG80YM14BS
GO 12102D-OSEVO8143DS80
GSV1411DH3N1SGVW585TWCS
GO 492-80GO 147DF-14S
GV1410TWHC3107GV139D301
GO 482/2-80GV42138TWHC3S
GV159TWHC3101GVDHWS1483
EVO8123D80EVOW 4964L-S
EVO1293DW137GO 108-16S
GVS149DWC3147CWB 714D/L-80S
GOW485DLAM8510
GVSW5106DWC01GOW338D
GO 1080D-36SGV148D3S180
XW916LSITHOGOF127/2
GCW496DS-47CS1482D3S
GSV138DH3SGOW338D147
GOF 842/1-80GVW45385TWCS
EVO1283DWUKCS1492D347
EVO9143D180GO148386S
GC12102D2SGC21211047
GVS148DC3B80GVSW485DS
CWB 714D-80SCDB485DN1S
GO W475-SGO10901
CO 108F/L1-SGO 12102D-37
GV158D3SCDB475D07
EVO9142D3147CO1081D1S
GO 1480DH-01EVO 1683DW-80
GC1482D1SEVO 1482D/1-S
EVO 8143DB-80EVO1482D2
GVS128DW347EVO1283D3S
GO F107/2-36SGC14102D21S
EVO441284LWSGSV138D3S
GO 108DF-01CDB 754D-80
GV168D31SEVOW8543D84
CSW475D47GSV149DH3Q1S
CDB485D/1BKWD6121
GO 148/L-SGO 108DF/L-01
GVW45385TC47HCS1292D3Q1S
GS1192D3SGVW496T80
EVOW4853DSAQUA1100DF
GS1282D31SEVO 1483DW-80
GV148DS247EVO9142D3
GO F127-01SGV159TWC3B380
DX85B14SAGV138TWC3S
EVO 1493DH-SGO 914-49
GVSW45385DWC01GC1482D1147
CDB 854D-80GOF107
GO1480DH86SCS1382D347
GSV1210T31SGVF1411LHB3147
GO 1494LE-01CWB1372DN1S
GC1292D23SHGSW396DC1S
GSV1310D31SEVO 1283DW/1-18
CS1292DS3107GSV139D31S
CWB130707GVW854D47
GC1091D3101GSFDHP1293
EVO 1482D-SEVO 1282D-S
GC1482D347GS128DH3S
CS1292DS3S1SGV169TWC3B180
GO 148-86SGV1310TWHC3S
GO W485D/1-01SGO 1675D-84
GV1510LWC21SEVO 1492D-S
AWI64121EVOW4863D47
CSW275D47EVOW41074D80
EVO 1293DW-01GO 292-80
CO 108F-37SEVO1494L3W
CSG482D384GC1282D01
EVO1383D2WGO 1282D/1-18S
GC1292D2B3SEVO441284LW01
EVO14103D147EVO 1484LW-S
GVW585TWC184GV159TWC3S380
GV159D3147GVS168DC3180
GVW596LWC47GODF 800-80
DX90B15SITDX100B15SIT
CS14102D3SGV159TC3147
EVO 1082D-01CDB475D
GO129ETWM90FAJ
GSVW14106D1SGO 148/L1-S
GV149D3147GVSW486DS
CDB475DN1EVO9412D3
GC1482D11SEVOW4753D80
GS1483D31SGCW338DB147
CSW596DSGV1410D2147
GO 1672D-84EVO1483DW3137
GV158DS3147EVO 1082D/1-18
GVW496TB180VHW854ZD-86S
EVO 1283DW/1-SDYN10146P-14S
GOW496DPSAHD1410D180
GO 127DF-18SVHD 912Z-30
GVW485T47VHD8144DHC
EVOW41073DWSDYN8123D3137
GS1483D3SWDXAC6852B80
GVS149DC380DYN 9146PG-30
CSW496DB47DXA68AW3180
EVO 1282D/1-SDYN 9125DZG-30
GVW485D0147DXA48AH184
GO F107/1-36SVT912D22180
CSW485DS47DYN9143DP184
EVO1083DW01HJA8704
GO 147/1-01DWFT410AH107
EVO 1682D-80DYN 8144D-84
EVO 1092D-SDYN11146P830
GV148D3147LB A062S ISR
EVOW41074LSDYN8163D8P80
GO822DYN8145D84
LB WM 1000 XWDXA596A37
EVO1482D347WDXT4106A280
GVDHS1283VHD 842/1-80
GVS139DC3137OPH 814-86S
GO 108DF/1-16SVHD9124D-31OS
GV149T3W180VHD 8143ZD-14
GV159TWC3380DWT510AH1S
GO 148DF-03SDST 10146P-80
EVO 1293DW-37HDB 854D-80
GVS158DC347WDXB1596GIL
GO 121054L-04SDYN 9144DPG-17
GVSW4106TB147DYN 10144D3X-80
EVO9143D80DYN 10124DPG/L30
GC 1481D1-SDYN 8144D1X/1-80
GOF127WDYN11746PG17
EVO 1283DW-SDYN 10146P-80
GVS139DC337HL1492D3180
GO 1410HLST-66DST10166PG580
LAM8700DYN 8145D/1-S
EVOW4963DOSDYN8146P8184
GV159TWHC301VHD8812
EVO9142DW147VHD 8122-80
GOW485D/1VT914D247
CS1482D31SDYN 9164DPG-84
GS1493D31SDXCC69W3180
SKD GO 149DYN8124D337
EVO1082D/1-SDXA59AH1S
CVS138DW301DYN 9124DZ-30
GO 1482DE/1-84DYN10146PG818
GSVW1477DHCSWDXC4751180
CSWG485D84WDYN9646PG17
EVO 1292D-01OPH 714D/1-80
GV139TW33SVHD 9143 ZI-84
GO F108/L1-SVHD 8124D-30
GO 1282D-18SDXP410AIB3180
GV138TWC3SSHAF10146PVG47
GO148DFDYN 9166P-AUS
GC 1262D-01DXA58AH1S
GVS138DC3SDXA511AH47
CDB465OPH 714DS/2-80
EVO441282D47VHD 8144 D/L-84
GC1282D21SVH W964DP-37S
LS DSI9006 NDYN9164DPGL180
GO713/1DYN 8164DS/1-80
GSFLHWS15104VHD 9164ZD/L-S
WSC485D47OPH 714D/2-80
GO1494LEWDYN11746PG8S
GC212110147VHD 9143ZD-37S
CS14102D3147VHD 842-80
GV168T3W180VHD 810-30
CWB1382DN1SVHD9143ZD
GO1482D84DYN10144DPGL80
GOW4751D47OPH 814/2-86S
GO K129 DS EGVHD8145D84
EVO 1082D-18WDXC485C1B180
EVO14103D47WDYN 9646P-AUS
XW1014LITHOVHD8143DB-80
GVS138DWC301DYN10145DPG
GV168DC312SVT1012D3130
EVO1082DUKVT914D22S180
GO1292DSE 147/1-80
GO W485DS-66VHD9143ZD/1
GC1281D2147DXC39A137
GO 1282D/L1-SDXP49AIW3180
GSF148TWC3/VHD8123D07S
GSVW1466DCSDYN8124DSOS
XQG80B14SLCVHD 9124D
GO F108/L-SWDYN 8615D8P-80
EVO1494LWUKWDYN 10743D-80
GO 108DF/L-SDYN 10146PG/L-S
GC1382D1S47DYN 9144DPG-16S
GV1510D2147VHD 916Z-86S
CDB464DYN9164DPGB18
EVO 1292D-SVHD 9103D-37S
HCS1282D3Q1SCKD A 055 S
GV1410TWH3147DXC38137
EVOW4753D47DYN10144D347
GSW377DHSWD9616C-80
GO 1682D-86SDYN8124D117
CWB1308WDXT45385AS
GVS148DWC3147DST 8166P-30
XW812DITHODXC58W3180
GVSW496DWC01VT1012D230
GC1281D147DXC58W380
GSW485DHSVOH W964D-37
GVW5106D47VHD 8104ZD-30
GO148DF/LWDYN9666PG-80
CS1282D3S47SE 147/2-80
EVO 1483DW/1-84VT810D2130
CS1282D3SWDXCC596280
GOF 822/1-80VHD814/L-S
GVW1596LHWSDYN 10146PG-84
EVO1483DW18DYN 81424D-84
CSW4106D47DYN 8145D-S
GVW585TWC84VT1014D2380
GO 107-36SDYN 10144DP-80
GO1292DEHDB 854D/1-30S
XQG80FS12SDYN8144DHC
EVO1282D337DYN9144DG8180
GVW5107LWHCSDYN 10124DG-03S
EVO 1683DW-84DYN 8146PB/L-S
GC1291D2WDXCC5962B180
GV139D3337DYN8144D3137
GSW4106DSDXC59W3180
BWDF1485VHD 8144DB-84S
GVS158DWC3SDXA69AW3180
GO 482/1-80VHD 814/L1-S
EVO441284LW07DYN10145DPGL47
CSG4102D3184DYN9144DPMS
CDB 754D/1-80DST10146PG
GC1081D1SWDXOC585ACS
RO1486DXHC51SDYN 9144DG/L-80
GO 282/1-80HNC 485T-86
GO 107DF/1-01DMC8120
CSW485D01VHD8813
XQG8014GVHD 964ZD-80
GO W1458-37SVHD810/1-04S
GC1292D01DXA69AH184
XQG100120DSDWTL68AIW3180
GC14101D2147DXOC410C3180
EVO1483DWDYN 105124D
GC1481D11SHWB 814DN1-80S
GS13102D31SWDYN 855D-80
EVOW 4963D-SVHD 814P/1-30
GO 108/2-16SWDXA5106AH17
GVW885L0147DYN 9124DG-18S
GV4137TWC32SWDXPBH4117AI22
GS1483DH31SVHD 8121-30
EVO8143D80VHD810/L1-S
GO W485D-UKHWB 814D-80S
F110MDYN 10146PG-14S
GVS148DWC347DYN8146PB
GC1282DX1SWMH147DF/1-80
CWB1307LSWDXA5106AH1S
GODF800L80DXC48W380
GO1482DEWDYN755D80
CS1492D3SVHD 148A
EVO1482D3147HAF10144DPG847
CKDGO128OPH 716D-80
GOW477DYN8124D3P30
GO1272DVT912D22S
GO 108DF-18VHD 9104D-37S
GC1491D23SDYN 10144D3X/1-8
EVO8163D180HL1482D3S
GO 129-86SDYN 10146PG/L-80
GVF1411LWHC547DST 8166P/L-30
CWF80CDWDYN 8154D-80
GV159TWC3101DYN9144D2BX18
DX80B12IPDYN 91634DPG-84
GVW596LWC1SVHD 9143PD/1-30
GVS1310DWC3147SKDVHD814S
GO149OPH 814/1-86S
GVS129DWC347DYNS8126PG8S
GV168T3B180VHD 9144ZD-37S
EVO 1682D/1-80VHD 9164ZD-86S
GV42138TWC3201VHD 811-30
GC1292D101VHW854DP
GC1082D11SVHD 812-85S
GVW485T0147DXT511AHS
CWB1308LSDYN9164DPGL1S
GC1292D2S147DXCE410W3180
XQG8012SDKHAWD1074647
GVS149DWC347VHD 9144ZD/L-S
GOF 822-80DST10166PG14S
GC1482D184VH W854 D-80
GO 282-80DXOC68C3B180
GVW485D47VT812D111S
EVO 1494LW-84DWP59AH130
GO 12102D-UKDST 9166PG/L-30
EVOW4963D-47DYN 10166PG8/1-8
XQG90120DDYN11146PG8S
GC1292D21SWDXA596AHS
GO 127-18SVHW964D-14S
GV138TWHC3101DYN 9164DPG-89S
CO217DYN 9124DG/L-80
GO 1282D-01WDXA596AH184
EVO9142DW47DYN 9164DPG/L-S
GO W1458/1-37SVHD8145D184
GO 1282DS-18SDXA175AH1AUS
GS1482D3SVHD 147A/1
GO 108DF-UKSE 147
CS1292D3SVHD 148A/L1-80
GVS149DC3B147DXA58AH84
GV149D347WDYN 754D-S
GVW5117LWHCSSDYN 10124DP-30
CSW485D47HDB 642-80
EVO1693DHSVHD 7164D-84
GO F108/1-16SDXA58AH184
CWB071307VHD814/1
GO 108/1-37DYN10146P8S
GO 121054L-12DYN 8163D8X/1-80
EVOW4853D47HAWD10746P847
EVO 1282D/1-37VHD 822/1-80
GV1510TWHC318DXT511AH1S
EVO1483DW337DYN 81424D/1-84
CS1682D3B180WDXCC485180
EVO 1293DW-SWDXA5106AH137
GC1482D3147DYN9143DP84
GS1493DH3SDXA49W3180
EVO441082D01DYN 9124DZG-30
GV159TWC33SDYN9124D3P30
GO147DFOPH 714DS/1-80
AWI75141VHD9123ZD
CSG492D384DST 9166PG-30
GV169TWC3W180DXCC69IB3180
GV148DS2147FR RTM15
EVO1483DW118DYN 10146SP/1-80
GSW485DSDXA69AH1S
GC1282D11SDYN9124DGL137
EVO1392D3DXA48W3180
GVW596D47DST 10166PG-84
GVS129DWC3147DYN 9166PG/L-S
GVW1585TC3W180VHD916ZI
EVO 1493DW-80VH W964D-80
GO 148DF/L-SWDYN856DG-80
CDCI6XDYN 8164DS-80
GV158D3147HAF10146PG47
GO129E01VT816D2280
GO218VHD 8144 D-84
GO 1482D-14WMH147DF-80
GVS128DW3147DYN 8144D/L1-80
GVS1410DWC347VHD 8142-80
GVW885L47VHD 8163D-86S
GC1282D3UKVT1014D247
EVO 1483DW/1-80VT 810D11-S
GO 1482DH-16SWDYN11746PG884
CSW586DSDXA59BC3180
XQG80XF14BSDST8166P14S
GC12101D247WDXA596AH84
GV138TWHC31SDYN8124D3137
GO 282/2-80VHD 9163ZD-86S
EVO1282D2WDXA596A137
GO 1292D-12WDXA5106AH37
GVLHWS1594LI41080EV
GOW496DHL14102D301
EVOW4753DS47DST 10166PG-80
GO 1280D-16SVT814D2180
GVS148DC3180WDXCE485280
GC1081D01WDXB1485GIA
CDB485DDYN 8146P/L-30
CSW496DS47DYN 11146PG-30
GV1510TC3147VHD7144D/2-84
GVS1410DWC31SWDYN 9646PG-30S
EVO 1283DW-18VHD8143ZDB
CTL 1208-40SVHD822-80
EVO1282D3137DXA68W3180
GO712VT812D11S
GO148LHDB 854DN/1-80
GV159TWC3S180DXCC49B3180
GO 1482D-86SLI41480EV
GO F147-01SDST 9166P-30
EVO1492D3VHD 7124ZD-30
GV149TWH3147VHD814/3-86S
EVOW4853D80DXA68AH1S
EVO 1483DW-37DST10146PVG
EVO 1494LW-SVH W966DP-80
GO 12102D-04SVHW580D47
HGS129T3SVHD 912/L-30
GV42138TWC32SVHD 814-86S
GO 1280D-37DXA58AH30
GC1291D31SWDYN4853D84
GO W485DS-04SVT1014D22S
GV139TCS1EGYVHD812/1
GO 1282D/L-SVHW964DP
DX75B14STDXCC48W3180
GVS149DWC301WDXA585AS
GSF1410TWHC31WDXC585180
GO 108-01WMH 168D-80
EVO1493DW180DXA58AH137
GO 108/1-01DST10146P
GO 1482-80WMH148DF80
GOW4751DS47DYN 8124D/L1-80
GO 148DF/1-84DYN 8124DZ-30
GO 1682DE/1-84OPH 714D-80
GV158LWC2SWDXC4851180
GC1282D1SDST 10166PGB-80
EVO 1483DW/1-37VHD 912-30
GSV149DH3N1SWDYN755DB80
GOF218DST11146PGCH80
GO714/1VHD 812D/K-SYR
GO F108/2-16SVHD 914Z-86S
CDB 264-80DYN8146PB3S
CWB1307DYN814TW180
CBWD8514DSDYN 166P8BC-80
CMLB106DXOCG58AC384
GCW338DB47DYN 9124DG-80
EVO441283D2SVT1014D221S
GO 682-80DYN8164DB80
GC1081D21SVHD 9163ZD-14
GVW1285DHWSHLW586DS
EVO1683DHSDYN 8164D/1-80
GC12102D01DYN 10124DPG-30
GO 1282D-04OSWDXC485C1B80
GVS148DC3B180AHD148V180
GSF1510LWH310VHDF 810-30
GO 1492D-01WDYN9646G-80
HCS1292D31SDYN9166P817
GO 1482DH-01DYN10146PG880
GC1281DDXT510A137
XW916LITHOWDXT45385A1S
GOF137VHD9153ZD
GVS149DWC3SDYN 8146P/L-S
CDB475D/1HL14102D3S
EVO441283DW07DYN 7124DZ-30
GS1482D31SDST 10146P-AU
GO 108DF/L-18VHD9123ZD/1
HCS1292D3SDYN 9146PG/L-30
GC1382D1S147WDXA585A184
EVOW885DWDYN 9166PG-89S
GOF 472/2-80VHD 9163ZD-80
DX80B14STDMC8514
GO 1492DH-16SDYN 8124D-17
GOF127/1VT1014D23180
GC 14102D3-84DXCC48B3180
EVO 1684LW-SOPH 147/2-80
GVSW496DWCSWDXA496A280
GOF 842-80DYN 8144D/L-84
GO 129E-86SHLG4102D3184
GVSW485DWC47DXA610AH1S
GV159TWCS31SOPH 148-80
GVS149DC3B47DYN10146P830
GS13103D31SDWFT510AH1S
GVS158DC3147DYN 8125D-S
GC1291D21SVH W854ZD/1-86S
EVO 1484LW/1-SDYN9146P30
GC1282D2SWDXCE5106280
GO 107DF-01WDYN854D-80
GC12102D21SDYN 8124D-18S
CWB 814D-80SVHD 8124ZD-30
GOW475-80OPH914D22S
DX90B14SIAWDXP596A280
GC1491D21SDYN 9164DP-84
EVO8163D80VHD812/L1-S
CO372DXCC49W3180
EVO 1494LW-01WDXA585A84
EVO 1483DW-84DXC58A1S
EVO1683DH1SDYN9146P8184
GV1610THW3W80VHD9143ZD/L
GO 128DF-18SDYN 8144D-89S
CS492D3W80DYN9144DGL180
GC12102D101DXC58A184
GV158T3147WDYN 854DG-86S
HCSW3106DCSDXT4238AH30
GV148D3W180DYN9126P830
EVO 1682D-SVHD 9124D-17S
GV42138TWC347HDB 854D-30S
CS1292D3BSDYN 10146P-84
CO 108F/L-SDWT58AH1S
DX80B14SITDYN 8144D/L-80
GVS138DC3137VT816D22180
GV168T3S180DXP68AIW3180
EVO14103DW47DST10146PVGL47
GO 147DF-84DYN 9164DPG/L-80
GO 1494DH-16SWDYN11746PG880
GVS138DC337WDXA485180
GVS168DC380DYN9124DGL180
GO 108DF/L1-SDYN8144D337
EVO 1484LW-01HL13102D347
EVOW4963DUKWDXCC4851180
GO 148DF/K-IRANDYN 8164D/L-80
EVO 1683DW/1-80HGH74SQCX
GC12101D2147DYN 10144DPG-80
GV148TW3147VHD 710/1-30
LB CI 833 TOPH 147-80
CS1482D3B180HWB 814D/L-80S
GO 1480D-86S
GO 1484LE-01
GC1382D2W47
GV148D3B180
GC1292D2B1S
GOW475

Marca

1 ORIGINAL

Recambio Original, pieza suministrada por la marca del electrodoméstico.

Que suele llevar el embalaje de la marca.

CANDY

Recambios Electrodomésticos CANDY, Aquí encontrara  sus recambios para su Lavadora, Lavavajilla, Secadora, Campanas, Frigorífico, Hornos y Vitrocerámica

Candy tiene su origen en Monza en los talleres de Eden Fumagalli (dedicado a la fabricación de instrumentos de precisión), fabricando la primera lavadora hecha en Italia en 1945. Candy produjo la primera lavadora automática con centrifugado en 1954

HOOVER

Repuestos para Electrodomésticos HOOVER, En nuestra tienda Online encontrara los principales recambios para su lavadora y secadora Hoover.

OTSEIN

Otsein, la marca líder de electrodomésticos vasca. Los orígenes de Otsein se remontan a 1941, cuando un grupo de empresarios liderado por Julio Azcargorta funda MAYC, S.A. en Vergara. En 1951 MAYC lanza al mercado con la marca Otsein la primera lavadora automática doméstica de España. Luego llegaron marcas como Balay, Newpool, Fagor, etc. algunas ya con lavadoras automáticas. Otsein aguantó la devastadora Reconversión Industrial de principios de los 80, que llevó a la mayoría de marcas españolas a la desaparición o absorción por otras. En 1992, Otsein ya no puedo aguantar más y fue absorbida por el grupo italiano Candy, hoy formado por Candy y Otsein-Hoover. A partir de ese momento las cosas cambiaron radicalmente: Otsein sólo fabricó lavadoras de carga superior, pero incorporó lavavajillas, frigoríficos, congeladores, etc de Candy.